Peristiwα MαIαng Menimpa Umat Islam, Kααbah Berᴅɪʀɪ Tanpa Hajarul Aswαd!

ʜᴀᴊᴀʀᴜʟ ᴀꜱᴡᴀᴅ (الحجر الأسود) ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴀᴋꜱᴜᴅ ʙᴀᴛᴜ ʜɪᴛᴀᴍ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ɴᴀʙɪ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ᴀ.ꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀᴋꜱᴜᴅ ʙᴇʀᴋᴜʟɪᴛ ɢᴇʟᴀᴘ -ʜᴀᴊᴀʀ ʜɪᴛᴀᴍ – ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ʙᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪ ᴘᴇɴᴊᴜʀᴜ ᴋᴀᴀʙᴀʜ.

Batu ini terletak di salah satu bucu Kaabah dimana apabila orang yang ingin mengerj4kan haji ingin memulakan tawaf mereka maka mereka hendaklah memulai tawaf itu dengan membetulkan bahu kiri mereka ke arah Hajarul Aswad berpusing sebanyak tujuh kali dan akhir sekali dengan akhir di Hajarul Aswad juga. Pada awal tawaf bermula dari Hajarul Aswad dan mengakhirkannya di Hajarul Aswad juga.

ᴛʀᴀɢᴇᴅɪɪ ʙᴀᴛᴜ ʜᴀᴊᴀʀᴜʟ ᴀꜱᴡᴀᴅ ᴅɪᴄᴜʀɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 22 ᴛᴀʜᴜɴ

Pada 317H, sebuah rombongan dari Iraq dipimpin oleh Manshur ad Dailami telah bertolak ke Mekah untuk mengerj4kan haji. Namun, pada 8 Dzulhijjah, mereka telah membuat seerangan di Masjidil Haram dimana ketika ini umat Islam telah pun berangkat ke Mina untuk bermalam di sana.

Kerosakan terhadap Kaabah dilakukan oleh Abu Tharir iaitu seorang kepada anak pengasas Daulah Qaramithah (golongan syiah). Abu Tharir telah membunuh ramai orang, mencampakkan maayat ke dalam telaga zam-zam untuk mencemarkan telaga itu & menanam maayat yang terkoorban tanpa dimandikan.

Abu Tharir juga berkata “Akulah pencabar Allah, Dia mencipta kamu & aku telah membonuh kamu semua, dimana burung Ababil? Dimana batu-batu neraka Sijjil?”. Setelah melakukan pelbagai kerosakan, rombongan ini pulang ke Iraq dengan membawa sekali Hajar Aswad & menyimpannya selama 22 tahun.

Ketika serangan mengejutkan inilah, Hajarul Aswad telah dicori. Abu Tharir dengan bongkaknya berkata:

“Mana burung-burung Ababil? Mana bebatuan dari Naraka Sijjil?”

Menyedari tindakan Abu Tharir dan pengikutnya mengambil batu Hajarul Aswad dari kedudukan asalnya, penguasa Mekah ketika itu telah datang berjumpa Abu Tharir untuk berunding bagi mendapatkan kembali batu itu. Malah, beliau turut menawarkan sebahagian besar hartanya sebagai tukaran bagi mendapat semula Hajarul Aswad.

Malangnya, beliau turut dibonuh oleh pengikut Abu Tharir. Begitulah kejamnya fahaman Daulah Qaramithah ini. Segala harta rampasan daripada jemaah Haji serta Hajarul Aswad telah dibawa pulang ke pusat pemerintahan mereka di Al Ahsa dan batu ini disimpan disana selama 22 tahun. Malah, para pengikut Abu Tharir ini juga telah membina ‘Ainul Kuaibah’, iaitu satu kawasan umpama Masjidil Haram dan meletakkan batu Hajarul Aswad disitu. Tujuannya adalah untuk memaksa orang Islam melakukan Haji di kawasan ini.

Ternyata ini merupakan satu usaha yang sia-sia memandangkan kewujudan Hajarul Aswad bukanlah syarat sah mengerj4kan Haji dan umrah. Tanpa batu Hajarul Aswad sekalipun, orang Islam tetap menunaikan Haji dan Umrah seperti biasa. Golongan Daulah Qaramithah ini juga dikatakan cuba menghancurkan batu ini. Sekiranya anda perhatikan daripada dekat batu ini, terdapat kira-kira 8 kesan pecahan pada batu ini yang telah dilakukan oleh golongan ini.

ᴘᴇᴍᴜʟᴀɴɢᴀɴ ʜᴀᴊᴀʀᴜʟ ᴀꜱᴡᴀᴅ ᴋᴇ ᴍᴇᴋᴀʜ

22 tahun kemudian, Khalifah Al-Muktadir Billah telah melancarkan satu serangan terhadap golongan ini bagi merampas dan membawa kembali batu Hajarul Aswad kembali ke Masjidil Haram. Dianggarkan beliau telah membawa 80 ribu orang askaar bagi menyerang golongan Qaramithah yang hanya seramai 3 ribu orang. Setelah tewas, Abu Tharir telah bersetuju untuk memulangkan kembali Hajarul Aswad ke Mekah.

Ketika batu ini dibawa lari dari Mekah dahulu, dikatakan puluhan ekor unta diperlukan untuk menarik batu ini. Pelbagai dugaan yang ditempuhi termasuklah banyak unta yang jatuh sakit. Menariknya, ketika membawa pulang batu ini ke Mekah, hanya seekor unta sahaja yang digunakan. Peristiwa pemulangan kembali Hajarul Aswad ke Mekah berlaku pada tahun 339 H dan Ibnu Khatir dalam kitabnya Al Bidayah wan Nihayah mengatakan ia adalah tahun yang berkat dan menggembirakan kerana orang Muslimin mendapat kembali batu yang bersejarah ini.

Kredit: Quora&islamic via HG