Inilah Sifat Buruk Y4hvdi Seperti Yang Dinyatakan Dalam Al-Quran

Siapa tidak kenal dengan kezal1man Zi0n1s yang ke j4m mer4mpas tanah dan membv nvh rakyat Pal3st1n dengan sesuka hati mereka. Jika melihat watak Isr43l demikian, sebenarnya tidak perlu hairan. Ini kerana, Allah SWT melalui wahyunya dalam Al-Quran sudah menggambarkan sifat buruk orang-orang Yahvdi yang zal1m, membuat ker0sakan di muka bumi, dan suka meng0barkan ap1 pep3r4ngan dengan bangsa lain, terutama kaum Muslimin.

Dalam Al-Quran sekurang-kurangnya disebut 22 sifat b4ngsa Yahvdi, iaitu:

1. Keras hati dan zal1m (Al-Baqarah: 75,91,93,120,145,170; An-Nisa: 160; Al-Maidah: 41)

2. Kebanyakan fasik dan sedikit beriman kepada Allah SWT (Ali Imran: 110; An-Nisa: 55)

3. Musuh yang paling bahaya bagi orang-orang Islam (Al-Maidah: 82)

4. Amat mengetahui kekuatan dan kelemahan orang-orang Islam seperti mereka mengenal anak mereka sendiri (Al-An’am: 20)

5. Mengubah dan memutarbalikkan kebenaran (Al-Baqarah: 75,91,101,140,145,211; Ali Imran: 71,78; An-Nisa: 46; Al-Maidah: 41)

6. Menyembunyikan bukti kebenaran (Al-Baqarah: 76,101,120,146; Ali Imran: 71)

7. Hanya menerima perkara-perkara atau kebenaran yang dapat memenuhi cita rasa atau nafsu mereka
(Al-Baqarah: 87,101,120,146; Al-Maidah: 41)

8. Engkar dan tidak boleh menerima keterangan dan kebenaran AlQuran (Al-Baqarah: 91,99; Ali Imran: 70)

9. Memekakkan telinga kepada seruan kebenaran, membisukan diri untuk mengucapkan perkara yang benar, membutakan mata terhadap bukti kebenaran dan tidak menggunakan akal untuk menimbangkan kebenaran (Al-Baqarah: 171)

10. Mencampuradukkan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil (Ali Imran: 71)

11. Berpura-pura meny0kong orang Islam tetapi apabila ada di belakang orang-orang Islam, mereka mengutvk dengan sekeras-kerasnya (Al-Baqarah: 76; Ali Imran: 72,119)

12. Hati meraka sudah tertutup akan Islam kerana dilaknat oleh Allah SWT yang disebabkan oleh kekufvran mereka sendiri (Al-Baqarah: 88,120,145,146)

13. Kuat berpegang pada rasa kebangsaan mereka dan mengatakan bahawa mereka adalah bangsa yang istimewa yang dipilih oleh Tuhan dan menyakini agama yang selain daripada Yahvdi adalah salah (Al-Baqarah: 94,111,113,120,135,145; Al-Maidah: 18)

14. Tidak akan ada kebaikan untuk seluruh manusia jika mereka memimpin (An-Nisa: 53)

15. Tidak suka, dengki, iri hati terhadap orang-orang Islam (Al-Baqarah: 90,105,109,120)

16. Mencintai kemewahan dan kehidupan dunia, bersifat tamak dan rakus, menginginkan umur yang panjang dan mengejar kesenangan serta takut akan kematian (Al-Baqarah: 90,95,96,212)

17. Berkata boh0ng, mengingkari janji dan melampaui batas (Al-Baqarah: 100,246,249 Ali Imran: 183,184; An-Nisa: 46)

18. Berlindung di balik mulut yang manis dan perkataan yang baik (Al-Baqarah: 204,246; Ali Imran: 72; An-Nisa: 46)

19. Mengada-ada perkara-perkara dusta dan suka kepada perkara-perkara dusta (Ali Imran: 24,94,183,184; Al-Maidah: 41)

20. Berlaku somb0ng dan memandang rendah terhadap orang-orang Islam (Al-Baqarah: 206,212,247)

21. Tidak amanah dan memakan hak orang lain dengan cara yang salah (Ali Imran: 75,76; At-Taubah: 34)

22. Selalu melakukan ker0sakan dan menganjurkan pep3r4ngan (Ali Imran: 64)