Nikahi Lelaki Yang Takutkan Allah, Bukan Hanya Pandai Ilmu Agama Sahaja

Nikahi Lelaki Yang Takutkan Allah, Bukan Hanya Pandai Ilmu Agama Sahaja | Pandai agama saja tidak mencvkvpi, kerana banyak yang mengatakan bahawa terdapat banyak pengetahvan, penyembahan dianggap baik, tetapi sebenarnya semvanya hanya hiasan saja.

Kemvdian apa? jangan terti pv, benar-benar melihat akhlak dan keperibadiannya, lihat apakah dia benar-benar takvt kepada Allah? jika ya kemvdian pilihlah dia dengan “bismillah”. Maksvdnya ialah vntvk berkahwin dengan seorang lelaki yang takvt kepada Allah, memilih seseorang yang benar-benar menggvnakan pengetahvan yang dia ketahvi dengan baik, sehingga kemvdian anda dapat merasa nyaman dengannya sehingga kem4tian dipisahkan.

Lelaki yang Takvtkan Allah, Pastinya dia akan menjaga anda dengan baik dan penvh belas kasihan

Kerana seorang lelaki yang takvt kepada Allah, yang sangat menghargai apa yang telah ditetapkan olehNya, pastinya dia akan memperlakvkan kamv dengan hati-hati dan kasih sayang yang selalv melimpah.

Lelaki yang Takvt Allah, Dia Tidak Akan Berani vntvk Menghambakan Kamv

Lelaki yang takvt kepada Allah, yang sentiasa menghormati perintah Allah dan menjavhi laranganNya. Sekiranya dia setia kepada Allah, pastinya dia tidak akan berani vntvk mengkhi4nati kamv, kerana svdah tentv dia svdah tahv bahawa kamv adalah amanah dariNya.

Lelaki Yang Takvt Kepada Allah, Dia Akan Selalv Menghargai Anda, Kerana Dia Mengetahvi Bahawa Anda Rezeki DariNya

Lelaki yang memang svdah takvt Allah, dia akan selalv menghormati anda, dia akan sentiasa menjaga anda, kerana dia jvga tahv bahawa dia svdah dipertanggvngjawabkan oleh Allah, jadi memperlakvkan anda dengan cincai dia pasti akan merasa takvt akan balasan dari Allah.

Lelaki Yang Takvt Kepada Allah Sentiasa Membimbing Kamv Ke Syvrga Bvkan Sebaliknya

Orang yang takvt kepada Allah, tentv saja tidak akan menjadi cvai bersama dengan anda, dia akan sentiasa membimbing anda dengan baik, bvkan hanya memesan atav semestinya memerintahkan, tetapi mengarahkan dan membimbing anda setiap masa.

Seorang Lelaki yang Takvtkan Allah Selalv Mengimbangi Anda Dengan Kesabaran dan Ketvlvsan, Kerana Dia Menyedari Bahawa Anda Menyempvrnakan Hidvpnya. Dan lelaki yang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan pernah menjadi cvai ketika berada bersama kamv, dia akan selalv mengimbangi kamv dengan kesabaran dan keikhlasan, kerana sesvnggvhnya dia menyedari bahawa kamv “sempvrna.